• Internet fungerar inte
  • Skrivaren funkar inte
  • Datorn är långsam
  • Jag har fått något virus
  • Datorn startar inte när jag trycker på knappen