Vad är ett mesh nätverk?

Ett mesh-nätverk är trådlösa ”wifi-puckar” som kommunicerar på ett smart sätt som kan skapa utökad wifi-teckning. Då mesh-repeatrar(puckarna) tar emot wifi signalen från routern och förstärker/förlänger den till rummen längre bort. Fördelen med mesh-repeatrar är att de har ett separat band skillt från det bandet som enehterna dvs datorerna, mobiler etc är kopplade till. För att puckarna ska kunna komunicera ostört med varandra, därmed så har ett mesh-nätverk med flera puckar efter varandra mycket högre hastighet. Då hastigheten inte halveras vid varje punkt som det gör i ett tradionelt nätverk med klassiska repeaters kopplade efter varandra. Till skillnad från vanliga repeatrar och accesspunkter, kan mesh-noderna kommunicera med varandra. och på det viset analysera anslutningarna och komma fram till den ultimata anslutningen mellan vandra. Dessutom slipper du skriva in lösenordet på nytt när du går mellan mesh-puckarna som man blir tvungen att göra med vanliga repeaters, Då alla mesh-repeatrana använder samma SSID.

Ett mesh-systems interna kommunikation gör det dessutom superenkelt för dig att ändra inställningar i ditt nätverk. Eftersom alla mesh-puckarna pratar med varandra räcker det med att ändra nätverks-inställningarna på ett ställe för att de ska ändras överallt i alla enheterna.

Det är viktigt att mesh-puckarna placeras på ett optimalt avstånd från varandra. De får inte vara för nära för då gör de ingen nytta och de får inte vara förlångt ifrån varandra för då skickar de vidare fördålig signal till nästa puck. De aldra flesta mesh-system har en medföljande app som hjälper dig att hitta optimal placering för puckarna så du får ut maximal hastighet.

Ett bra mesh-paket som innehåller en extra puck som du kan placera på ett annat ställe där din nuvarande wifi-täckningen är dålig är google-nest, den andra pucken placerar du exempelvis i källaren eller på ovanvåningen. Helst inte direkt ovanför eller under huvudenheten då wifi har en ”radioskugga” precis ovanför och under dvs den kommer ha svag uppkoppling till huvudenheten och ge dig lägre hastighet som följd.