Vad är bitcoin

Bitcoin är världens största kryptovaluta ”digitala pengar/internet pengar” som använder sig av peer till peer teknik för att utföra transaktioner. Helt utan mellanhänder(banker) , du handlar direkt mot personen på andra sidan. Dvs om du vill köpa något kan du använda bitcoins istället för SEK/EUR eller någon annan fiat valuta, så länge mottagaren accepterar bitcoins då förstås. Bitcoin är helt decentraliserad, den har inte en centralpunkt eller organisation som styr den. Du har alltså fullkontroll och ansvarar helt själv för att förvara dina mynt och det finns ingen som kan hindra dig från att handla med dina bitcoins.

Bitcoin skapades 2009 som ett skydd mot centralbankernas eviga pengatryckande. Det följer alla riktlinjerna som ” Satoshi Nakamoto ” grundaren skrev i sitt white-paper när han helt anonymt skapade bitcoin 2009. Det kommer bara finnas ett visst antal bitcoin, nämare bestämt 21 miljoner stycken år 2140. Vilket gör det till ett bra skydd mot inflation, dvs ökning av penningmängden då det finns ett max tak på hur många som kommer skapas.

Hur funger blockchain tekniken som driver bitcoin?

En blockchain är en lång lista av transaktioner som kallas blocks. Tänk dig en lång lista i excel, och de är ihopkopplade med hjälp av kryptografiska hashfunktioner (envägs funktioner). Så det inte går att ändra någon transaktion i ett block (exempelvis betala sig själv) utan att alla blocken som fanns sedan innan också ändras. Bitcoin använder sig av Proof Of Work, vilket innebär att det krävs extrema mängder datorkraft, så kallade miners som validerar och lägger till nya block av transaktioner till kjedjan. Så när du lägger en order för att köpa en bitcoin så måste någon miner lägga till den transaktionen i sitt block. När de sedan har gissat rätt hash, tar igenomsnitt 10minuter så läggs din transaktion och alla andra i det blocket till i kjedjan. Som betalning för att de som minar sköter valideringen av blocken får den som gissar rätt hash (6.25 + ”dricks”) stycken bitcoins.

Idag kräver mining dyra servrar som både drar mycket ström och är dyra i inköp, så det är bara de som sysslar med det på heltid som kan få en bra lönsamhet på sin mining. För att någon skulle kunna lägga till egna transaktioner, ge sig själv pengar och komma undan med det. Krävs det att den personen/orginisationen har 51% av den totala mining kraften. Och gör de det skulle de göra bitcoin värdelös och all mining hårdvara som de köpt också bli oanvändbar, så än slånge är det ingen som har velat ölägga så mycket pengar bara för att förstöra bitcoin. Annars förutom på det sättet går det inte för en angripare att förstöra bitcoin, vad vi vet än sålänge iaf. Senast bitcoin blev hackat var 2011 då någon utnyttjade en overflow mekanism och gav sig själv 160miljader bitcoins, där kom dock alla andra överens om att fixa buggen och forka ifrån den kjedjan så allt löste sig. Så det finns alltid en liten risk att någon hittar något liknande kryphål i framtiden.

Hur du köper bitcoin

Enklaste sättet att köpa bitcoin är via Bitcoin-XBT certifikatet som du kan köpa hos avanza! Annars om du vill köpa bitcoins på riktigt, vilket är lite mer komplicerat då du behöver ladda ner och installera en wallet på din dator. Exempelvis electrum och sedan köpa bitcoinsen på någon exchange, så som kraken.com och sedan föra över bitcoinsen (private keyn) till din wallet som du skapade på datorn. Alternativt om du köper en hårdvaruwallet som har högre säkerhet och bättre skydd mot att någon kommer åt din privatekey. Rekommenderar en trezor eller ledger som hårdvaruwallet. Kommer någon åt din private key så kan de stjäla dina mynt! så lämna inte ut den och den inte nersparad på din dator!